Het Brabantse Geslacht VERLINDEN

Inloggen

Welkom

Welkom

Dit is de site over de geschiedenis van het Brabantse Geslacht Verlinden. De website is gebouwd door Hendrik Jan Verlinden (Hans), die ook de redactie voert. De site begint met een Welkom voor iedereen die de site heeft gevonden. Daarna volgt een deel voor de familie, te bereiken met Gebruikersnaam en Wachtwoord, waarmee de privacy van gegevens is geborgd van alle personen die op de site zijn vermeld.

De Redactie verzamelt gegevens over de voorouders van mijn familie en wil weten:

  • Wanneer ze geboren zijn en waar
  • Of ze getrouwd waren, wanneer en waar
  • Wat hun beroep was
  • Wanneer en waar zij overleden zijn
  • Hoe ze er uitzagen
  • Hun wetenswaardigheden
  • Wie hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen enz. zijn.

Die gegevens worden geregistreerd in het programma Brother’s Keeper (BK), een genealogisch Database-programma. Door de informatie te koppelen met templates van BK ontstaan verschillende overzichten: gezinsoverzichten, stambomen, kwartierstaten, enz. Die overzichten komen op de site.

Gebleken is dat Guilhelmus Verlinden [BK0047] - waarvan de geboortedatum nog niet bekend is –de stamhouder van mijn familie is. Zijn naam is te vinden in de geboorteakte van zijn zoon Cornelius Verlinden [BK0045] die op 30 november 1717 werd geboren in Mechelen dat gelegen is in het Hertogdom Brabant, tegenwoordig België.

Geboorteakte van Cornelius Verlinden [BK0045] 17 november 1717, Onze Lieve Vrouwekerk, Mechelen, Hertogdom Brabant met Uittreksels uit het register van Dopen.

Akte van huwelijk van Cornelius Verlinden [BK0045] met Anna Joanna Meijnart [BK0046] op 2 januari 1755, Sint Rombouts Kathedraal, Mechelen, Hertogdom Brabant met Uittreksels uit het register van Huwelijken.

Drie Verlinden’s emigreren naar Nederland

Rumoldus Josephus Verlinden [BK0043]

De kleinzoon van Guilhelmus Verlinden [BK0047] is Rumoldus Josephus Verlinden [BK0043], geboren in Mechelen, BE. Hij zet - als enige mannelijke nakomeling van Guilhelmus - het geslacht Verlinden voort in Nederland. Hij woont met zijn familie achtereenvolgens in Leuven, Arensdijk, Kasterlee, Princenhage en belandt in Fijnaart en Heijningen waar hij in 1821 komt te overlijden. Hij was huisarts.

Onderzoek leert dat er nog meer Verlinden’s van het Hertogdom Brabant naar het noorden zijn getrokken.

Johannes Josephus Verlinden [BK0692]

Johannes Josephus Verlinden [BK0692] (achtste generatie in de stamboom van François Verlinden [BK3237] is geboren in Lier, BE en trouwt in 1809 in Bergen op Zoom, vestigt zich daar als apotheker en overlijdt daar in 1841. Twee van zijn zonen en een kleinzoon zijn apotheker. Eén van zijn nakomelingen - Antonius Napoléon Pier Maria Verlinden [BK0684] - is huisarts in Den Bosch.

Joannes Josephus Franciscus Verlinden [BK2055]

Joannes Josephus Franciscus Verlinden [BK2055] geboren in Leuven in 1796, wordt huisarts in Den Bosch en komt te overlijden in Hilvarenbeek.

Nog niet is aangetoond dat deze drie Verlinden's een familierelatie hebben met elkaar.

Wat de drie gemeen hebben is dat twee van hen als voornamen hebben Jo(h)annus Josephus, dat de derde ook de doopnaam Josephus heeft en dat twee emigranten huisarts in Nederland werden, dat een kleinzoon van de derde ook huisarts werd.

En wat heel frapant is: van die drie huisartsen hebben zich twee in Den Bosch gevestigd: Joannes Josephus Franciscus Verlinden [BK2055] tussen 1817 en 1860 en Antonius Napoléon Pier Maria Verlinden [BK0684] tussen 1940 en 1980.

De website geeft informatie over de drie stambomen, maar ik herhaal: niet is aangetoond dat de drie Verlinden's die uit België  emigreerden, tot één geslacht Verlinden behoren. Daar doe ik onderzoek naar samen met betrokkenen.

Terminologie

De Volkskrant zet de vader en moeder centraal en geeft in 2012 een overzicht van familienamen .
Wikipedia gaat uit van de IK-positie en geeft de verschillende familierelaties namen

Brother's Keeper, het genealogisch programma voor het maken van stambomen op deze site, gaat uit van de jongste in de stamboom (kind). Het programma gebruikt namen voor familiegeneraties.

In aktes worden vaak de maanden in het Latijn geschreven. Rond 1700 worden ook aktes van geboorte, huwelijk en overlijden in het Latijn genoteerd. Bijgaande verklaring van het Latijn in parochieregisters is informatief.

De naam Verlinden

Gesteld wordt door de genealoog Kits Nieuwenkamp in 1942 dat de naam Verlinden oorspronkelijk "Van der Linden" of "Van der Linde"moet zijn geweest. Hij schrijft daarover:

“Het “Ver” in Verlinden is een samentrekking van “van der”, zodat oor-spronkelijk de naam van der Linden of van der Linde geweest zal zijn. Dit zal een serieus ingesteld archief-onderzoek dienen te bevestigen, gedocumenteerd bewezen met de opgave van het geraadpleegde bronnenmateriaal, de archivalia.

Vooralsnog klinkt de stamnaam Vanderlinden niet riddermatig of adellijk. Integendeel, Vanderlinden klinkt goed Nederlandsch, aldus Kits Nieuwenkamp in 1942.”

Op 14 september 1966 verzucht de heer A. Lens, de Archivaris van het Stadsbestuur Lier [BK0696_1715_G], dat een beeld vormen van de geschiedenis van de familie Verlinden een zeer omvangrijk werk is. Hij vestigt de aandacht op:

“de verschillende schrijfwijzen van Verlinden, Verlynden, vander Lynden, vander Linden.”

Het wapen Verlinden

In het onderzoek van deze Kits Nieuwenkamp schrijft hij als genealoog dat hij een wapen heeft gevonden. Hij heeft dat wapen aangetroffen bij de familie van Johannes Josephus Verlinden [BK0692]. In het hoofdstuk "Wapens" op de site worden de resultaten van het onderzoek getoond.

De website

De website “Het Brabantse Geslacht Verlinden” is het familiearchief. Dat kon, omdat alle beschikbare informatie gedigitaliseerd is.

Op de site zijn de akten van geboorte, huwelijk en overlijden en de CBG-Persoonskaarten te vinden, als die in mijn bezit zijn. Door de gedigitaliseerde documenten en foto’s op de website te plaatsen zijn ze raadpleegbaar, waar iemand zich ook bevindt. Dat vergemakkelijkt het onderzoek.

Familieleden kunnen op de site hun familiegeschiedenis zien. Familieleden kunnen ook zien welke informatie ontbreekt en meehelpen in de lacunes te voorzien.

Belangstelling voor de site?

Lijkt de site je wel wat en ben je nakomeling van de drie Verlinden’s die van België naar Nederland zijn geëmigreerd?

Stuur dan een E-mail naar hans.verlinden@planet.nl

Je krijgt een formulier voor het verstrekken van informatie waaruit blijkt dat je een nakomeling van de drie emigranten bent. En de vraag om gegevens uit te wisselen. Nadat vaststaat dat je familielid bent, krijg je Gebruikersnaam en Wachtwoord.

15 maart 2019.