Het Brabantse Geslacht VERLINDEN

Inloggen

Welkom

Welkom

Dit is een site over de geschiedenis van het Brabantse Geslacht Verlinden. Er staan stambomen op van de nakomelingen van

 • Guilhelmus Verlinden [BK0047]¹, (stamboom 1)
 • François Verlinden [BK3237] (stamboom 2) en
 • Henri Verlinden [BK3130] (stamboom 3).

De stambomen zijn samengesteld met behulp van gegevens die familieleden beschikbaar stellen en met feiten verkregen uit onderzoek van archieven. Archiefinstellingen worden per post en via websites bereikt.

Het verzamelen van gegevens, het ordenen, het digitaliseren van documenten, het maken van verslagen en bouw en beheer van de website is het werk van Hendrik Jan Verlinden (Hans) [BK0001]. Dat geheel van activiteiten noemen we op de website het voeren van de Redactie.

De website begint met een deel dat voor iedereen toegankelijk is en een deel voor de familie, te bereiken met Gebruikersnaam en Wachtwoord. De notitie Persoonsgegevens omschrijft welke gegevens de Redactie verzamelt en hoe die worden gebruikt.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ Iedere persoon heeft in Brother’s Keeper een persoonskaart met een nummer. In de tekst gebruik ik dat BK-nummer tussen [haken].

Wie wat meer wil weten over de genealogie Verlinden

Genealogie

Genealogie heeft twee betekenissen:

 • Stamboomonderzoek
 • Overzicht van alle nakomelingen van een persoon in mannelijke lijn.

In deze website gaat het over genealogie in de tweede betekenis. Op de website staan ook de nazaten in vrouwelijke lijn. Maar om die overzichten te kunnen maken is stamboomonderzoek natuurlijk noodzakelijk.

Familienamen en –relaties en familiegeneraties

De Redactie volgt zo veel mogelijk wat gebruikelijk is, maar wat zijn de gebruikelijke familienamen en -relaties?

Voor familiegeneraties worden weer andere namen gebruikt.

De Volkskrant zet de vader en moeder centraal en geeft in 2012 een overzicht van familienamen .

Wikipedia gaat uit van de IK-positie en geeft de verschillende familierelaties namen

Brother's Keeper, het genealogisch programma voor het maken van stambomen op deze site, gaat uit van de jongste in de stamboom (kind). Het programma gebruikt namen voor familiegeneraties.

Voor- en familienamen

Wie zich wil oriënteren kan gefundeerde informatie vinden in het boek “Voor- en familienamen in Nederland.
Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik
R.A. Ebeling (1993). Recensie.

De naam Verlinden

Gesteld wordt door de genealoog Kits Nieuwenkamp in 1942 dat de naam Verlinden oorspronkelijk "Van der Linden" of "Van der Linde"moet zijn geweest. Hij schrijft daarover:

“Het “Ver” in Verlinden is een samentrekking van “van der”, zodat oorspronkelijk de naam van der Linden of van der Linde geweest zal zijn. Dit zal een serieus ingesteld archiefonderzoek dienen te bevestigen, gedocumenteerd bewezen met de opgave van het geraadpleegde bronnenmateriaal, de archivalia.

Vooralsnog klinkt de stamnaam Vanderlinden niet riddermatig of adellijk. Integendeel, Vanderlinden klinkt goed Nederlandsch, aldus Kits Nieuwenkamp in 1942.”

Op 14 september 1966 verzucht de heer A. Lens, de Archivaris van het Stadsbestuur Lier [BK0696_1715_G], dat een beeld vormen van de geschiedenis van de familie Verlinden een zeer omvangrijk werk is. Hij vestigt de aandacht op:

“de verschillende schrijfwijzen van Verlinden, Verlynden, vander Lynden, vander Linden.”

Schrijfwijze van de naam Verlinden in oude akten

In de paleografie worden namen anders geschreven. De Redactie vond een tweetal voorbeelden van de schrijfwijze van Verlinden.

paleografie verlinden

Taal

Bij het lezen van aktes worden vaak de Latijnse aanduidingen voor de namen van maanden gebruikt. We vinden Latijn in Parochieregisters en Latijn schrijfwijze maanden.

Het wapen Verlinden

In het onderzoek van genealoog Kits Nieuwenkamp uit 1942 schrijft deze auteur dat hij een wapen heeft gevonden. Hij heeft dat wapen aangetroffen bij de huisarts Verlinden in Den Bosch waar de Redactie contact mee had. In het hoofdstuk "Wapens" op de site worden de resultaten van het onderzoek getoond.

Waarom stambomen opnemen van 3 Verlinden’s?

Daar is door toeval toe besloten. Daarover het volgende.

1.   In de jaren zestig van de vorige eeuw schonk Marius Alphonsus Johannes Verlinden [BK0318] de resultaten van een genealogisch onderzoek naar de familie Verlinden en de riddermatigheid van Verlinden aan de Redactie. Dat onderzoek had hij in 1942 laten uitvoeren door o.a. de genealoog Kits Nieuwenkamp (Doorn) en het Bureau voor Sibbekunde, thans het CBG (Centrum voor Familiegeschiedenis) in Den Haag.

De Redactie heeft persoonsgegevens geregistreerd in het programma Brother’s Keeper (BK), een genealogisch Databaseprogramma. Door de informatie over personen te koppelen met templates van BK ontstaan verslagen zoals gezinsoverzichten, stambomen, kwartierstaten, enz. Op de website staan niet alleen stambomen maar ook gezinsoverzichten.


Zo is stamboom Verlinden 1 ontstaan.

Met artikelen wordt op de website aandacht gegeven aan de geschiedenis en hoe genealogisch onderzoek wordt uitgevoerd.

De Redactie archiveert documenten in de Kroniek Verlinden, een ordner die onderdeel uitmaakt van de Collectie Verlinden waarin boeken zijn opgenomen.

2.   De neef van de Redactie, Johannes Henricus Willebrordus Verlinden [BK0325] uit Vught bekend onder de roepnaam Jan Hein, gaf de Redactie een groot cadeau in de zestiger jaren van de vorige eeuw: een set bidprentjes en drie klappers van de gemeente Mechelen met registraties van alle dopen, huwelijken en overlijdens van een Verlinden in de periode 1500-1790.

Jan Hein bracht me in die jaren bovendien in contact met Jan Willem Antonius Marie Verlinden [BK0683], zoon van huisarts Antonius Napoléon Pier Maria Verlinden [BK0684] in Den Bosch. Met zijn drieën besloten we uit te zoeken of we familie waren.


De Redactie vroeg geboorteaktes op over de voorzaten van Jan Willem en wat bleek: de oudste voorvader van Jan Willem Antonius Marie Verlinden [BK0683] kwam uit Lier in België, een plaats 10km van Mechelen gelegen! Dat was hoopvol.

In 2016 heeft een familielid van stamboom 2 een boekje beschikbaar gesteld dat is geschreven door zijn vader Franciscus Henricus Josephus Thérèse Verlinden [BK1049]. De oudste Verlinden is in dat boekje omstreeks 1560 geboren.

Nog steeds kom de oudste Verlinden van stamboom 2 uit Lier, hij heet François Verlinden [BK3237] en is omstreeks 1565 daar geboren. Een hele stap verder in de geschiedenis.


De personen die hier genoemd zijn, zijn (situatie 2019) overleden.


Deze stamboom noemt de Redactie stamboom Verlinden 2.

3.   Bij het inzien van geboorteaktes vond de Redactie dat er vroeger nóg een huisarts Verlinden in Den Bosch gewerkt heeft. Zijn naam: Joannes Josephus Franciscus Verlinden [BK2055], geboren in Brussel.


Deze stamboom noemt de Redactie stamboom Verlinden 3.

De Redactie is nagegaan welke drie Verlinden’s besloten zich vanuit het zuiden in Nederland te vestigen.

Rumoldus Josephus Verlinden [BK0043] (staat in stamboom 1)

De kleinzoon van Guilhelmus Verlinden [BK0047] is Rumoldus Josephus Verlinden [BK0043], geboren in 1759 in Mechelen. Hij zet - als enige mannelijke kleinzoon van Guilhelmus - het geslacht Verlinden voort in Nederland. Hij woont met zijn familie achtereenvolgens in Leuven, Arensdijk, Kasterlee, Princenhage en belandt in Fijnaart en Heijningen waar hij in 1821 komt te overlijden. Hij was huisarts in verschillende plaatsen.

Johannes Josephus Verlinden [BK0692] (staat in stamboom 2)

Johannes Josephus Verlinden [BK0692] geboren in Lier, BE trouwt in Bergen op Zoom in 1809 en vestigt zich daar als apotheker. Onder zijn nakomelingen een apotheker en een kleinzoon die huisarts wordt in den Bosch, de al eerder genoemde Antonius Napoléon Pier Maria Verlinden [BK0684].

Joannes Josephus Franciscus Verlinden [BK2055] (staat in stamboom 3)

Joannes Josephus Franciscus Verlinden [BK2055] geboren in Leuven in 1796. Hij trouwt in den Bosch met Helena Maria Valkenburgh [BK2056] geboren in 1793 in Den Bosch. In de huwelijksakte staat dat JJF huisarts is en dat zijn Vader komt uit Weerde Hertogdom Brabant.

VERLINDEN

Foto: Samenvatting van de vestiging van drie Verlinden's in Nederland

Wat de drie nieuwe Nederlanders gemeen hebben:

 • twee van hen hebben als voornamen Jo(h)annus Josephus
 • alle drie hebben de doopnaam Josephus
 • twee Verlinden’s worden huisarts in Nederland: in Fijnaart en Heyningen en in Den Bosch
 • Heel frappant: twee huisartsen hebben in Den Bosch een huisartspraktijk gehad:
  +Joannes Josephus Franciscus Verlinden [BK2055]
  van 1817 tot 1860 en
  +Antonius Napoléon Pier Maria Verlinden [BK0684]
  van 1940 tot 1980.

Iedereen begrijpt nu dat de Redactie op de ingeslagen weg doorgaat, ook al zijn de mede-initiatiefnemers tot deze studie naar het Brabantse Geslacht Verlinden - Johannes Henricus Willebrordus Verlinden [BK0325] en Jan Willem Antonius Marie Verlinden [BK0683] - inmiddels (2019) overleden.

De website geeft informatie over de drie stambomen, maar de Redactie herhaalt: niet is aangetoond dat de drie stambomen Verlinden tot één geslacht Verlinden behoren.

Daar doet de Redactie stamboomonderzoek naar samen met betrokkenen.

Stamboomonderzoek hoe doe je dat?

Om een idee te geven hoe de Redactie stamboomonderzoek uitvoert, volgt hier een voorbeeld van een onderzoek.

Ik haalde uit de Kroniek Verlinden het Uitreksel uit het register van Doopen van de Stad Mechelen, jaar 1717 no 58 en las de geboorteakte van Cornelius Verlinden [BK0045] en wist nu wanneer hij geboren is en wie zijn ouders en wie de getuigen waren:

Vervolgens zocht ik op Internet naar de acte op het adres http://www.mechelsegenealogischebronnen.be/Databank/ en vond onder Parochieregisters > Mechelen O.L.V.-over-de-Dijle > 1717-1721 D > 511_9000_000_00588_000_0_0059.jpg de doopakte als volgt: (Merk op dat de foto nummer 59 heeft terwijl in het Uittreksel 58 staat. Dat komt door de scan, die 2 pagina’s tegelijk scant.)

Geboorteakte van Cornelius Verlinden [BK0045] 17 november 1717, Onze Lieve Vrouwekerk, Mechelen, Hertogdom Brabant.

Het stamboomonderzoek richt zich al jaren op het vinden van de geboorteakte van Guilhelmus Verlinden [BK0047].

De website

De website “Het Brabantse Geslacht Verlinden” is het familiearchief. Stambomen zijn zoveel mogelijk goed gedocumenteerd. Dat kon, omdat alle officiële documenten gedigitaliseerd zijn. Op de site zijn alle akten van geboorte, huwelijk en overlijden en de CBG-Persoonskaarten te vinden, als die in bezit van de Redactie zijn. Door de gedigitaliseerde documenten en foto’s op de website te plaatsen zijn ze raadpleegbaar, waar iemand zich ook bevindt. Dat vergemakkelijkt het onderzoek en geeft inzicht in de betrouwbaarheid van de informatie.

Toegang tot de site?

Familieleden die geïnteresseerd zijn en die hun pasfoto en NAW-gegevens verstrekken, kunnen bij hans.verlinden@planet.nl vragen om toegang tot het vertrouwelijke deel van de site om de informatie te kunnen raadplegen. Zij krijgen gebruikersnaam en wachtwoord en kunnen een zoektocht maken door het verleden van drie families Verlinden die afkomstig zijn uit het land dat thans België heet. Met Gebruikersnaam en Wachtwoord is de privacy van gegevens geborgd voor alle personen die geen toegang tot de site hebben.

23 juni 2019.